Stefan Toll

Näringslivschef
Katrineholm kommun

Katrineholm, läge för liv & lust. En resa tillsammans som aldrig tar slut. Ett långsiktigt och målmedvetet arbete att skapa attraktionskraft och nya möjligheter med läget som en av drivkrafterna. Under denna föreläsning delar Stefan med sig av Katrineholms strategiska arbete för att möjliggöra företagsetableringar i kommunen.Stefan är med som talare på konferensenen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 2

10:05
Så arbetar vi strategiskt med etableringsplaner och markprocesser för att möjliggöra sömlösa expansioner inom näringslivet
  • Så hanterar vi trycket gällande nyetableringar och bostadsbristen i vår kommun
  • Så arbetar vi proaktivt för att på ett effektivt och smidigt sätt skapa förutsättningar för företag att etablera sig i Katrineholm