Stella Lindstam

Arkitekt
Tovatt Architects & Planners

Förskolan Norrgården i Knivsta kommun byggdes enligt principen ”Passivhus” vilket innebär att den är mycket energisnål. Förskolan är energieffektiv och välisolerad byggnad som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i byggnaden, vilket bidrar till en minskning av koldioxidutsläpp. Lokalerna är utformade så att de främjar kommunikation och samarbete likväl som avskildhet och reflektion. Förskolans utbildning och undervisning bedrivs med olika storlek på barngrupper och anpassas för såväl lugna som livliga utbildningsmoment. Utemiljöerna på förskolan samspelar med inomhusmiljön med direkt anslutning till olika ateljéer och rum för naturexperiment. Förskolan erbjuder en fysisk inne- och utemiljö där pedagoger på ett naturligt sätt kan ge barnen en förståelse för miljöoch naturvårdsfrågor. Norrgårdens förskola invigdes i augusti 2019.Stella är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

10:40
En lyckad förskolebyggnation på alla vis – för klimatet, ekonomin och förskolans utbildning och undervisning
  • Hur blir en förskolas inne- och utemiljöer när fokus ligger på barns lärande och utveckling?
  • Hur har barnen och verksamheten gjorts delaktiga genom planering och byggnation av förskolan?
  • Moderna arbetssätt, pedagogik och anpassning till riktlinjer om storlek på barngrupper – så stöttar förskolans fysiska miljö