Stephan Barthel

Professor i miljövetenskap, forskare
inom hållbar stadsutveckling,
forskningsledare för Future
Proof Cities samt för Fairtrans
Högskolan i Gävle

Stephan Barthel är en av de internationellt mest publicerade och citerade forskarna inom området hållbar stadsutveckling. Hans arbete vill förstå och vara med och driva en hållbar stadsutveckling som är avgörande för lokala ekosystem, människors välbefinnande och för städernas förnyelseförmåga. Stephan föreläser om hur gröna idrottsytor och samverkan aktörer emellan kan bidra till ett helhetsperspektiv på det hållbara och motståndskraftiga samhället.Stephan är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2022
27 september

09:55
Hur skapas förutsättningar för fysisk aktivitet och gröna idrottsytor i den hållbara och motståndskraftiga staden?
  • Hur bygger vi hållbara städer med gröna idrottsytor som påverkar vår hälsa positivt och som får oss att röra på oss?
  • Hur kan invånarna bli aktiva medskapare av den hållbara och motståndskraftiga staden?
  • Hur uppnår vi en jämn fördelning av urbana resurser såsom idrotts-, fritids- och kulturanläggningar?
  • Hur hanterar vi miljöutmaningen och utvecklar och bygger i linje med Parisavtalet?
  • Hur skapar vi socialt hållbara områden där människor känner gemenskap och trygghet och som bidrar till att nå god hälsa och en god livskvalitet?