Stephan Hammar

Verksamhetschef idrott och fritid
Karlstads kommun

I Karlstads kommun är det många som idrottar och det finns fina förutsättningar för att göra det. Under de senaste åren har kommunen investerat över 500 miljoner kronor i idrottsanläggningar, däribland två nya idrottscentrum ”Solstaden idrottscentrum” och ”Tingvalla sportcentrum”. De båda idrottscentrumen innehåller flera anläggningar där den sista färdigställdes hösten 2022. Stephan Hammar är verksamhetschef för idrott och fritid i kommunen. Karlstads kommun har under en lång rad år rankats, bland annat i SVTs ranking, som en av landets främsta idrottskommuner.Stephan är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

13:30
Utveckling av idrott, anläggningar och evenemang för att skapa en attraktiv kommun – så skapas möjligheter för invånare, besökare, bredd- och elitidrotten
  • Hur idrott och anläggningar kan skapa nytta för kommunen – vår satsning på byggandet av flera anläggningar med olika syften
  • Beslutsprocessen bakom investeringen i byggandet av två idrottscentrum – en väl fungerande demokratisk process
  • Hur vi har hanterat uppgiften att utveckla idrott och anläggningar för såväl bredd- som elitidrotten samt evenemang
  • Hur nya anläggningar görs tillgängliga för motionärer och spontanidrottare
  • Att genom samverkan med föreningar skapa flera anläggningar som också är uppskattade och välutnyttjande