Steve Berggren

Med Dr, leg psykolog och specialist
Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Karolinska Institutet

Steve Berggren är Med Dr, leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Han jobbar som biträdande föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm och enhetschef för den kliniska verksamheten BUP KIND. Han har en gedigen erfarenhet av att jobba kliniskt med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Steve har även jobbat med handledning, utbildning av olika personalgrupper inom skola och klinisk verksamhet . Steves forskning handlar om att förstå och lära barn att förstå och uttrycka emotioner och har varit med att skapa ett träningsprogram, ”Emotiplay”, tillsammans med 7 universitet runt om i Europa.Steve är med som talare på konferensen NPF I SKOLAN
Dag 1

09:10
Att förstå kognitiva och neurologiska förändringar vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som utgångspunkt för adekvat pedagogik till elever med autism och ADHD
  • Hur kan vi förstå beteenden inom NPF från ett bio-psyko-socialt perspektiv?
  • Vilka kliniska insatser visar evidens för beteendeförändringar vid NPF?
  • Träningsmetoder som förbättrar exekutiva funktioner, den sociala kognitionen och förmågan till helhetsförståelse
  • Vilka slutsatser kan man dra för bemötande, stöd och pedagogik i skolan?
  • Vilka förändringar av kognitiva funktioner och hjärnstrukturer och funktioner kan förklara NPF svårigheter?
  • Implicit och explicit kognition och inlärning
  • Hur upplever individer med och utan NPF – skillnader och likheter?