Stewart Kowalski

Business Manager
RISE

Stewart Kowalski är en ledande tänkare med 40 års erfarenhet av cybersäkerhet och informationssäkerhet. Han har en omfattande affärsbakgrund från Telia, Ericsson, Huawei, HP och Digital. Stewart är professor i informationssäkehet på NTNU, där han både undervisar doktorand och masterkurser i informationssäkehetshantering samt forskar inom ämnet. Stewart också arbetar på RISE som Business Manager for RISE Cyber Range.Stewart är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023
13 juni

10:10
Hybrid Cyber Ranges – utbildning och simulering för säker och hållbar digital transformation
  • Så används policysimuleringsplattformar för att utbilda och träna individer, team, organisationer och samhällen för att förstå och lära sig hur man planerar och rullar ut säker och hållbar digital transformation
  • Hur möjliggöra för flera intressenter att modellera, experimentera och förhandla med konkurrerande digitala transformationsstrategier
  • Så belysa systemiska intressekonflikter mellan operativa, ekonomiska och hållbarhetsmål samt begränsningar för integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet
  • Så integrera seriösa spel i hybrida cyberserier som stödjer utbildning och träning och medvetenhet om informationssystemsäkerhet och hållbar digital transformation