Stina Påg

Rådgivare
NOREM

Orust kommun presenterar ett helt nytt tänk när det gäller utformning av LSS-boende genom exemplet ”Vildvinet” med särskilt starkt fokus på brukare och personals behov. En komplicerad process att tillgodose ett behov och utveckla en fastighet utifrån extremt höga krav på läge och utformning från brukare, personal, anhöriga och omgivning.Stina är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

10:25
Framtidens behovsanpassade boendemiljöer - erfarenheter från Orust
  • Utmaningar och möjligheter?
  • Vilka är framgångsfaktorerna?
  • Vad blev resultatet så här långt?