Susanna Bjälevik

Koordinator inom forskning och innovation
Stockholms stad

Susanna är koordinator på ”Verklighetslabbet”, en arena för innovation för utveckling av äldreomsorgen inom Stockholms stad, Ensked Årsta Vantör stadsdel. Hon driver ett flertal projekt med utgångspunkt från reell verksamhet på Stureby vård- och omsorgsboende.Susanna är med som moderator på konferensen Framtidens boende för äldre 2023