Susanna Collijn

Rådgivare och ansvarig för PwC:s verksamhet till offentlig sektor
PwC

Susanna ansvarar för PwC:s verksamhet till offentlig sektor. Ett ansvar som omfattar revision, rådgivning och utbildning till kommuner, landsting/regioner, kommunalt ägda bolag och statliga myndigheter. Hon leder ett team om 160 medarbetare som besitter mycket kunskap och engagemang i samhälls- och välfärdsfrågor. Under detta anförande kommer hon att berätta om deras investerings- och finansieringsanalys som över 60 kommuner har använt sig av för att få en samlad bild av kommunens framtida investeringsbehov på 15-20 års sikt. Modellen ser till att man hamnar ekonomiskt rätt från början och på så vis undviker ekonomiska överraskningar.Susanna är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

16:10
Långsiktig investerings- och finansieringsanalys – så undviker du överraskningar och hamnar ekonomiskt rätt från början
  • Så får du en samlad bild av kommunens investeringsbehov såväl fastigheter såsom infrastruktur och VA på över tio års sikt
  • Ändamålsenlig exploaterings- och investeringsprocess – ett måste för att undvika tidskrävande överraskningar och hamna ekonomiskt rätt från början
  • Så får du alla parter att se helheten och inte bara sitt eget verksamhetsbehov
  • Ta del av kommuners erfarenheter – så arbetar du praktiskt med dessa frågor