Susanna Laurin

VD
Funka Nu

Susanna Laurin är VD på Funka, verksam inom standardisering, en flitig debattör och internationell föreläsare. Hon fokuserar på strategi och policyarbete och har lång praktisk erfarenhet av arbete med tillgänglig form och innehåll. Susanna anlitas ofta för uppdrag av nationella regeringar, studier och utredningar över hela världen.Susanna är med som talare på konferensen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018