Susanna Nordin

Lektor i omvårdnad vid Akademin för utbildning, hälsa och samhälle
Högskolan i Dalarna

Susanna Nordin är leg. sjuksköterska och lektor i omvårdnad inom akademin utbildning, hälsa och samhälle på Högskolan i Dalarna i Falun. Hennes forskning rör vårdmiljöer med fokus på den fysiska miljön inom vård- och omsorgsboenden. Hon arbetar just nu med en studie om den fysiska miljön inom strokevård, samt i ett internationellt projekt om hur man kan stödja delat beslutsfattande för äldre personer som bor hemma.Susanna är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

14:25
Relationen mellan den fysiska vårdmiljön och äldres välbefinnande

Susanna har i sin forskning utvecklat ett verktyg för att bedöma den fysiska vårdmiljön på vård- och omsorgsboenden i Sverige. Verktyget kan användas för att utvärdera vårdmiljöns betydelse för äldres välbefinnande. Under anförandet får du ta del av aktuell forskning från Sverige och internationellt vad gäller relationen mellan den fysiska vårdmiljön och äldres välbefinnande. Du får också höra om resultaten från empiriska studier av vårdmiljön på svenska vård- och omsorgsboenden och vilka lärdomar man kan dra utifrån det:

  • Aktuell omvårdnadsforskning med koppling till den fysiska vårdmiljön och äldre
  • Hur påverkar den fysiska vårdmiljön äldres välbefinnande?
  • Vad kännetecknar en god vårdmiljö? Vård- och omsorgsmiljö som en helhet
  • Hur behöver den fysiska miljön vara utformad för att den ska stödja hälsa och välbefinnande hos individen?