Susanne Clase

Arkitekt
White arkitekter

Susanne är arkitekt på White arkitekter där hon har specialiserat sig på boende för äldre och hon har arbetat aktivt inom området i över 15 år. Susanne har också deltagit i flera FoU projekt och undervisar i mastersprogrammet ”Residential Healthcare” på Chalmers tekniska högskola. Lyssna till en inspirerande föreläsning där Susanne visar på trender inom utformning av framtidens boende för äldre utifrån de kunskaper som finns idag, i Sverige, och i Norden.Susanne är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
31 mars

15:20
Trendspaning kring framtidens hälsofrämjande och attraktiva boendemiljöer för äldre – så kan den fysiska miljön skapa förutsättningar för trivsel och livskvalitet hela livet ut
  • Senaste utvecklingen i Sverige och i Norden vad gäller framtidens boende för äldre
  • Så bygger du för ökad livskvalitet och hälsa och skapar en attraktiv arbetsmiljö för personalen
  • Hur tillgodoser du målgruppernas behov? Metoder för att få in hyresgäster, personal och anhöriga i planeringen av särskilda boenden för äldre
  • Utevistelse och hälsa – hur utvecklar du goda utemiljöer som leder till ökad utevistelse för hyresgästerna?
  • Coronapandemin och särskilt boende – vad har vi lärt oss och hur kan lokalerna stötta verksamheten?