Susanne Clase

Arkitekt
White arkitekter

Susanne är arkitekt på White där hon har specialiserat sig på äldreboende och hon arbetar aktivt med kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom området. Flertalet tävlingsvinster har lett vidare till spännande projekt. Hon har deltagit i flera FoU projekt och undervisar i mastersprogrammet Residential Healthcare på Chalmers.Susanne är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2021
Dag 1

09:10
Framtidens boendemiljöer för äldre – hur möter du nya krav och behov?
  • Hur ser utvecklingen av boende för äldre ut i förhållande till de stora stadsutvecklingsprojekten som pågår i våra städer?
  • Äldres boendemiljöer i den täta staden – hur hanterar du utmaningen?
  • Hur påverkar kraven på yteffektivitet utformningen av boende för äldre?
  • Salutogen design av framtidens boendemiljöer för äldre – hur framtidens boendemiljöer för äldre kan se ut om vi utgår från forskning samt svenska och internationella erfarenheter