Susanne Iwarsson

Professor, leg arbetsterapeut
Lunds universitet

Susanne Iwarsson är professor vid Lunds universitet och koordinator för CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) och SWEAH (Nationella forskningsskolan om åldrande och hälsa). Utifrån erfarenheter och resultat från vetenskapsområdet praktiknära forskning kring åldrande och teknik föreläser Susanne om hur man kan göra äldre mer delaktiga i teknikutvecklingen. Vilka är egentligen brukarna? Vilka roller vill och kan äldre ha i teknikutvecklingen? Hur spelar våra attityder kring åldrande och teknik in? Vad bör du tänka på för att göra äldre till medskapare vid införandet av välfärdsteknologi?Susanne är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

09:40
Brukaren i fokus – hur involvera individen i utvecklingen av välfärdsteknologi?
  • Vilka attityder har vi till åldrande och teknik?
  • Vilka är brukarna och kunskapsanvändarna?
  • Hur kan du ta reda på vilka behov och önskemål de har?
  • Hur skapar du delaktighet i teknikutvecklingen?