Susanne Kinhult

Förskolechef
Dals-Eds kommun

Fågelvägens förskola i Dals-Eds kommun har uppmärksammats för sin lokalutformning där man har byggt en god lärmiljö för alla barn samtidigt som man behåller upplägget med små barngrupper. Susanne berättar om Dals-Eds kommuns arbete, från idé till färdig byggnad och hur verksamheten trivs och arbetar i lokalerna. Förskolan invigdes i mars 2018.Susanne är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

10:05
Framtidens flexibla förskolelokaler som klarar pedagogiska skiftningar och förändringar i barngruppernas storlek
  • Fågelvägens förskola – en förskola i världsklass
  • En förskola för alla barn utifrån olika barns möjligheter i större eller mindre barngrupper och i trygghetsgrupper
  • Så har förskolans lokaler en inbyggd flexiblitet som underlättar en verksamhet som ska se till alla barns behov
  • Hur vi genom den nya förskolans utformning bättre kan möta samhällets snabba förändringar i efterfrågan om förskoleplatser