Susanne Larsson

Filosofie doktor i socialt arbete, handledare, fortbildare

Susanne Larsson är filosofie doktor i socialt arbete, utbildad handledare och fortbildare sedan 1999. Hon är författare till avhandlingen ”Självbestämmande i LSS: En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning” (2021) och ett flertal böcker och FoU-rapporter för LSS-området.Susanne är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
25 maj

10:00
Hur nås en kvalitativ och rättssäker LSS som bygger på delaktighet och inflytande?
  • Vad innebär vårt uppdrag och vilka är villkoren för att vi ska kunna utföra det?
  • Hur uppfyller vi lagens intentioner om delaktighet och inflytande för personen som har stöd? Exempel från verksamheter