Susanne Lövgren

Partnerstrateg
Försäkringskassan

Susanne har arbetat inom Försäkringskassan sedan 1988 och med fokus på funktionsnedsättning sedan 2000. Hon arbetar sedan ett antal år tillbaka med samverkansfrågor vid Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning, utveckling och stöd.Susanne är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 1

14:30
Aktuellt från Försäkringskassan runt assistansersättning
  • Eventuella lagändringar från april 2018
  • Genomgång av aktuella domar
  • Tid för frågor