Susanne Ramel

Arkitekt och partner
Marge arkitekter

Susanne Ramel och Linda Björn är arkitekter och partners på Marge arkitekter, båda med en lång erfarenhet av planering och byggnation av boendemiljöer för äldre. Lyssna till en inspirerande föreläsning om hur du kan skapa attraktiva, funktionella och hållbara vård- och omsorgsboenden med stort fokus på att förverkliga en hemmalik miljö.Susanne är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
29 november

12:00
Framtidens hälsofrämjande boendemiljöer för äldre – så kan arkitektur skapa förutsättningar för trivsel och livskvalitet
  • Senaste utvecklingen vad gäller framtidens boende för äldre
  • Så bygger du för ökad livskvalitet och hälsa och skapar en attraktiv arbetsmiljö för personalen
  • Hur skapar du en bra boendemiljö utan institutionskänsla och som utgår från den äldres behov av ett nytt hem?
  • Inredning, ljussättning och material som differentierar rummen och skapar en känsla av hem
  • Hur rums- och lokalutformningen, ljussättning och inredning kan underlätta orienterbarhet och rörelse för personer med demenssjukdom
  • Coronapandemin och särskilt boende – vad har vi lärt oss och hur kan lokalerna stötta verksamheten?
  • Så skapar du en god överblick för ökad trygghet dygnet runt
  • Hur du bygger hållbart och skapar värden genom återbruk vid om- och nybyggnation
  • Goda exempel från nyligen uppförda vård- och omsorgsboenden på landsbygden samt i staden