Susanne Ramel

Arkitekt
Marge arkitekter

Marie är numera projektutvecklare på Länsgården Fastigheter men arbetade tidigare i Örebro kommun, där hon bland annat var med och utvecklade det prisbelönta boendet ”Trädgårdarna”. Susanne är arkitekt vid Marge arkitekter och har en lång erfarenheter av planering och byggnation av boendemiljöer för äldre, däribland ”Trädgårdarna”. Hör hur man har gått från fokus på personalens arbetsmiljö till att sätta de äldres behov i första rummet och skapa en hemtrevlig men ändå funktionell miljö för såväl boende som personal. Marie och Susanne berättar om flera olika pågående projekt bland annat i Askersund, Hallsberg och Kumla.Susanne är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2022
Dag 1

16:20
Behovsstyrd arkitektur – planering och byggnation för äldre – att skapa hemkänsla, trivsel, trygghet och stimulans i boendemiljön
  • Skapa en boendemiljö som utgår från den äldres behov av ett nytt hem
  • Att tillsammans låta de äldres behov och förmåga till delaktighet styra utformning och design
  • Inredning, ljussättning, material och utformning som ger variation av rumsligheter och skapar hemkänsla
  • Att underlätta orienterbarhet och göra miljön begriplig och funktionell
  • Trygghet genom god överblick över dygnets alla timmar
  • En planeringsprocess som utmanar och leder till utveckling och förändring
  • Ta del av flera goda exempel från planerade och nybyggda vårdoch omsorgsboenden i Örebro län