Susanne Skyllerstedt

Utredare, Sekretariatet till det
Nationella expertrådet för klimatanpassning
SMHI

Susanne arbetar i sekretariatet för det Nationella expertrådet för klimatanpassning. Hon har erfarenhet från arbete med vattenförsörjning och klimatanpassning inom svensk vattenförvaltning och internationellt utvecklingssamarbete, där hon bland annat har arbetat med att ta fram planeringsunderlag för vattenförsörjning i ett förändrat klimat och metodstöd för vatten- och klimatanpassningsplanering. Susanne har en masterexamen i socialekologisk resiliens för hållbar utveckling från Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet och en kandidatexamen i miljövetenskap från (dåvarande) Högskolan i Kalmar.Susanne är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
14 september

10:35
Rekommendationer och åtgärdsförslag från Nationella expertrådet för klimatanpassning
  • Övergripande budskap och rekommendationer om vilken riktning klimatanpassningsarbetet i Sverige bör ta
  • Förslag på åtgärder som bör prioriteras i det fortsatta arbetet med klimatanpassning av samhällets olika sektorer