Susie Arnevill

Informationssäkerhetskonsult
Knowit

Susie Arnevill är informationssäkerhetskonsult på Knowit, med en bakgrund inom verksamhetsdriven IT förvaltning och utveckling. Susie har sen 2013 jobbat med etableringar av pm3 i offentlig sektor och har under senare år fokuserat på att praktiskt inkorporera systematiskt informationssäkerhetsarbetet i det löpande arbetet i ett förvaltningsobjekt.Susie är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024
13 juni

11:15
Systematisk och riskbaserad informationssäkerhet – så arbetar du strukturerat för att öka den digitala säkerheten genom verksamhetsdriven förvaltning och utveckling
  • Hur man får det systematiska informationssäkerhetsarbetet att fungera i symbios med verksamhetsdriven förvaltning och utveckling
  • Digital informationsförvaltning i transformation – så utveckla en verksamhetsnära objektsförvaltning rustad för framtiden
  • Ta del av erfarenheter kring vad som funkar och hur man kan arbeta med informationssäkerhet inom förvaltningsobjekt