Suzanne de Laval

Tekn. Dr och arkitekt
Arkitekturanalys

Suzanne är arkitekt och teknologie doktor, verksam som forskare och expert i Arkitekturanalys sedan 2001. Hon har erfarenhet som praktiserande arkitekt på Wikforss Arkitektkontor i Uppsala, kommunal planering på stadsbyggnadskontoret i Uppsala, forskning på KTH samt som utbildningsledare inom Sweco Architects. Suzanne har projektlett studien och rapporten ”IFOUS fokuserar: Bygga skola” där man utifrån användandet av av metoden ”Gåtur”, utvärderar hur eleverna använder befintliga skolor i fyra kommuner. Suzanne är också redaktör för ett par av SKR´s kunskapsöversikter, däribland ”Skollokalers betydelse för lärande”. Suzanne är styrelseledamot i Skolhusgruppen.Suzanne är med som talare på konferensen Framtidens skol- och lärmiljöer
28 april

09:40
För vem utformar vi lokalerna? Senaste forskningen om sambanden mellan lokalutformning och en väl fungerande pedagogisk verksamhet
  • utformning och elevers lärande?
  • Vad kan vi lära av tidigare skolbyggnationer när vi tar beslut om skolans ytor, rum och möblering så att lokalen stödjer den pedagogiska verksamheten?
  • Hur kan lokalerna bidra till bra flöden och rumsliga funktioner i skolan som underlättar verksamhetens dagliga arbete?