Suzanne de Laval

Tekn. Dr och arkitekt
Arkitekturanalys

Suzanne är arkitekt och teknologie doktor, verksam som forskare och expert i Arkitekturanalys sedan 2001. Hon har erfarenhet som praktiserande arkitekt på Wikforss Arkitektkontor i Uppsala, kommunal planering på stadsbyggnadskontoret i Uppsala, forskning på KTH samt som utbildningsledare inom Sweco Architects. Suzanne är också redaktör för ett par av SKR:s kunskapsöversikter, däribland ”Skollokalers betydelse för lärande” samt är aktiv som styrelseledamot i intresseföreningen Skolhusgruppen. Suzanne har vidareutvecklat en metod för utvärdering av bostadsområden och annan byggd miljö. Metoden benäms ”Gåtur” och den har använts vid många olika typer av projekt. Suzanne har också projektlett studien och rapporten ”IFOUS fokuserar: Bygga skola” där man utifrån användandet av metoden ”Gåtur”, utvärderar hur eleverna använder befintliga skolor i fyra kommuner. Under början av hösten 2021 leder Suzanne nya gåturer på skolor på olika orter och där hon kommer att presentera de nya resultaten under sitt anförande.Suzanne är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
18 november

09:05
Framtidens skol- och lärmiljöer – utveckling av framtidens skolhus baserat på forskning och beprövad erfarenhet
  • Hur bygger man en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barns och elevers utveckling och lärande?
  • Skolor har byggts, byggs och kommer att byggas – vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda?
  • Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag?
  • Utifrån såväl forskning som erfarenheter – vad bör du tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering?
  • Presentation av nyligen genomförda utvärderingar av skolmiljöer