Suzanne de Laval

Arkitekt och Tekn. Dr
Arkitekturanalys

Suzanne är arkitekt och teknologie doktor, verksam som forskare och expert i Arkitekturanalys sedan 2001. Hon har erfarenhet som praktiserande arkitekt på Wikforss Arkitektkontor i Uppsala, kommunal planering på stadsbyggnadskontoret i Uppsala, forskning på KTH samt som utbildningsledare inom Sweco Architects. Suzanne har projektlett studien och rapporten ”IFOUS fokuserar: Bygga skola”. Suzanne är också redaktör för ett par av SKR’s kunskapsöversikter, däribland ”Förskolans fysiska miljö”. Suzanne är styrelseledamot i Skolhusgruppen och Co-Director i det internationella arkitektnätverket UIA Architecture & Children Work Programme.Suzanne är med som talare på konferensen Framtidens förskolemiljöer 2021
Dag 1

11:50
Senaste forskningen inom utformning av förskolans lokaler, rum och utemiljöer
  • Vad kan vi lära av tidigare förskolbyggnationer när vi tar beslut om skolans ytor, rum och möblering så att lokalen stödjer den pedagogiska verksamheten?
  • Hur kan lokalerna bidra till bra flöden och rumsliga funktioner i förskolan som underlättar verksamhetens dagliga arbete?
  • Innemiljö, belysning, ljudnivå, barn med NPF-diagnoser – vad vet vi om detta? • Förskolans utemiljö – storlek på gården, förskolegård på taket, samnyttjande av parker, mobila förskolor