Suzanne de Laval

Arkitekt och Tekn. Dr.
Arkitekturanalys

Suzanne är arkitekt SAR/MSA och teknologie doktor. Hon har erfarenhet som praktiserande arkitekt på Wikforss Arkitektkontor AB i Uppsala, kommunal planering på stadsbyggnadskontoret i Uppsala, forskning på KTH samt som utbildningsledare inom Sweco Architects. Suzanne har vidareutvecklat en metod för utvärdering av bostadsområden och annan byggd miljö. Metoden benäms ”Gåtur” och den har använts i många typer av projekt. Under anförandet berättar Suzanne om det pågående projektet ”IFOUS fokuserar: Bygga skola” som leds av Suzanne och där man utifrån användande av gåturmetoden, utvärderar hur elever använder befintliga skolor i fyra kommuner. Du får höra om resultaten från studien samt kopplingen till ytterligare kunskapsöversikter som Suzanne har gjort för SKL: ”Skollokalers betydelse för lärande” och ”Förskolans fysiska miljö”.Suzanne är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

15:30
Att bygga skola baserat på forskning och beprövad erfarenhet
  • Hur bygger man en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande?
  • Skolor har byggts, byggs och kommer att byggas – vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda?
  • Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag?
  • Utifrån såväl forskning som erfarenheter – vad bör du tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering?