Sven Bremberg

Barn- och ungdomsläkare, docent i socialmedicin
Karolinska Institutet

Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet. Han har tidigare varit verksam vid Folkhälsomyndigheten. Sven har även medverkat i arbetet med att utveckla en svensk strategi för att minska sociala skillnader i hälsa under uppväxten och varit ansvarig för uppdrag från Regeringen som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa och prevention av självmord.Sven är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa

13:00
Elevhälsans arbete med att främja elevers psykiska hälsa och välmående – vilka insatser har effekt?
  • Senaste utvecklingen bland barn och unga av psykisk ohälsa, depressioner, ångest, självskadebeteende och självmord
  • Vad säger forskningen om förklaringarna till utvecklingen av dessa problem?
  • Elevhälsans och skolans möjligheter till att motverka psykisk ohälsa – vad kan vi göra som får effekt?