Sven Johnard

Senior Legal Counsel
Knowit, Cybersecurity and law

Sven Johnard är en mycket erfaren jurist som har arbetat med kvalificerad juridisk rådgivning i både privat och offentlig sektor under 20 års tid både som advokat och bolagsjurist. Han besitter unik erfarenhet inom säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddad upphandling genom sin tidigare tjänst som verksjurist vid Säkerhetspolisens Rättsenhet och tf gruppchef vid myndighetens upphandlingsenhet. Sven har lett myndighetens upphandlingar men även bidragit till lagstiftningsarbetet till den gällande säkerhetsskyddslagen och har djup kunskap inom området. Han är författare till Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd: säkerhetsskyddad upphandling och deltog viss tid som expert i Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82).

Sven verkar i dag inom Knowits affärsområde Cybersecurity & law där han rådger klienter inom både privata och offentliga sektorn med fokus på säkerhetsskydd och upphandling.Sven leder webbinariet Säkerhetsskyddslagens krav – en introduktion