Sven Johnard

Senior Legal Counsel
Knowit, Cybersecurity and law

Sven Johnard är en mycket erfaren jurist som har arbetat med kvalificerad juridisk rådgivning i både privat och offentlig sektor under 20 års tid både som advokat och bolagsjurist. Han besitter unik erfarenhet inom säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddad upphandling genom sin tidigare tjänst som verksjurist vid Säkerhetspolisens Rättsenhet och tf gruppchef vid myndighetens upphandlingsenhet. Han är författare till Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd: säkerhetsskyddad upphandling och deltog som expert i Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82). Sven verkar i dag inom Knowits affärsområde Cybersecurity & law där han rådger klienter inom både privata och offentliga sektorn med fokus på säkerhetsskydd och upphandling.Sven är med som talare på konferensen Säkerhetsskydd 2023
29 mars

10:00
Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys och som uppfyller säkerhetsskyddslagens krav
  • Vilka är säkerhetsskyddslagens krav på en säkerhetskyddsanalys?
  • Vad är en särskild säkerhetsskyddsbedömning? När ska den upprättas och vad ska den innehålla?
  • Vilken koppling har säkerhetsskyddsanalysen och den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen?
  • Vad innebär kraven på säkerhetsskyddschefen för att leda, samordna och kontrollera säkerhetsskyddet?