Sven Jonsson

E-arkivarie
Uppsala kommun

Uppsala kommun ligger långt fram vad gäller digitaliseringen och upphandlade e-arkiv redan 2016. Helhetsperspektivet är en betydande faktor för att säkerställa bevarande och återsökning och målsättningen är att e-arkivet ska bidra till ökad öppenhet, transparens, service och effektivitet. Under denna föreläsning kommer du få ta del av hur Uppsala kommun har hanterat utmaningarna kring införandet av e-arkivet och tips och råd kring hur du kan arbeta med att tillgängliggöra e-arkivet och säkerställa en effektiv återsökning. Hur samverkan mellan registratorer och arkivarier ser ut och vad som är viktigt att tänka på vad gäller bevarande och informationssäkerhet. Dessutom kommer du att få konkreta tips på vad som är viktigt för att lyckas med förvaltningen av e-arkivet.Sven är med som talare på konferensen
Dag 2

13:10
e-arkiv – utmaningar och lärdomar kring införande, leveranser och förvaltning av Uppsala kommuns elektroniska arkiv
  • Den digitala transformationen – hur gick vi tillväga för att implementera ett elektroniskt arkiv i Uppsala kommun?
  • Så arbetar vi med leveranser och förvaltning
  • Att tillgängliggöra e-arkivet och säkerställa en effektiv återsökning av arkiverade handlingar – hur gör man?
  • Vad är viktigt att tänka på när det gäller bevarande och informationssäkerhet?
  • Hur ser samverkan ut mellan registratorer och arkivarier ut i informations- och ärendehanteringsprocessen?
  • Framgångsfaktorer och fallgropar – konkreta tips utifrån vår e-arkivresa