Sven Lundgren

Avdelningschef service och fritid
Gällivare kommun

Gällivare kommun står inför en stor samhällsomvandling på grund av gruvans påverkan på samhället. Upp till 2000 nya bostäder och större delen av idrottsanläggningarna måste rivas och byggas på nytt. Detta gör att kommunen har fått en möjlighet att skapa en ”attraktiv småstad i världsklass” med många nya mötesplatser där man integrerar kultur och fritid. Sven Lundgren är avdelningschef på enheten för service och fritid i Gällivare kommun och berättar om en spännande förändringsresa.Sven är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

15:25
Idrotts- och kulturstaden Gällivare – så tar vi höjd för framtiden och skapar mervärden för invånarna genom offensiv anläggningsutveckling
  • En stad i omvandling – så drar vi nytta av stadsomvandlingen för att skapa ett generöst utbud av friluftsliv samt miljöer för idrott, fritid och kultur
  • Gällivare som framtidens idrotts- och kulturstad – visionen som snart kan bli verklighet