Ted Lundberg

Energi- och klimatrådgivare
Järfälla kommun

Järfälla har antagit en klimat- och energiplan som kompletterar och konkretiserar de övergripande målen inom minskad klimatpåverkan i kommunens miljöplan. En stor del av utsläppen som sker utgörs idag av inrikes transporter och därför är en viktig del i klimatarbetet att minska utsläppen från transportsektorn. Planen tar avstamp i olika klimatåtaganden och regionala strategier där bland annat elektrifiering ingår. Ted har studerat energisystem vid KTH och arbetar sedan 2017 som energi- och klimatrådgivare. Under detta pass kommer du få höra mer om elektrifieringen av fordon och trafikarbete – var man är idag, vart man är på väg och vilka krav det ställer på laddinfrastruktur och energilösningar och dess konsekvenser för planeringen.Ted är med som talare på konferensen Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering
9 november

15:05
Elektrifiering av fordon och trafik – nuläge och framtid samt hur du tar hänsyn till utvecklingen vid planeringen
  • Planeringshorisonten – tänkbara scenarier för elektrifiering
  • Trafikarbetets komplexitet och konsekvenser för planering
  • Förutsättningar för elektrifiering och tillgång på elektricitet