Teresa Uggla Kerrou

Projektledare
Uppsala kommun

Teresa har en bakgrund som kommunikationsstrateg med fokus på klimat- och miljöfrågor samt beteendeförändring. Sedan 7 år arbetar hon som projektledare inom hållbar mobilitet. Inom ramen för hennes nuvarande uppdrag utvecklar hon kommunens arbete med hållbar mobilitet i nybyggnationsområden, gemensamma mobilitetstjänster och hur kommunen kan kravställa mobilitetsfrågor i olika planerings- och byggskeden.Teresa är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

14:50
Rosendal – en ny stadsdel där gemensamma mobilitetstjänster och hållbart resande står i fokus
  • Hur utveckla god samverkan mellan involverade aktörer i skapandet av en ny stadsdel?
  • Så skapar vi gemensamma mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster för framtidens hållbara stad
  • Så utvecklade vi unika samverkansformer för etablering av en gemensam öppen mobilitetspool, med olika typer av fordon, placerade både i de gemensamma mobilitetshusen och de egna fastigheterna