Theodor Andersson

Trend analyst/Omvärldsbevakare
DIGG

Theodor är omvärldsbevakare och analytiker med särskilt fokus på digitalisering och samhällsomställning. Han har under senare år arbetat med strategiska frågor kring offentlig förvaltnings förmåga att nyttja AI och nya tekniker, den sammanlänkade omställningen (twin transition) samt individens rätt att äga och kontrollera sina personliga data. Han har ett starkt intresse för historia, geopolitik, internationella relationer och teknikens roll för civilisationers utveckling.Theodor är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
9 maj

15:30
Hur ökar vi takten vad gäller införandet av välfärdsteknologi?
  • Hur anta utmaningen kring högre krav på välfärdsteknologin den ökade demografin ställer?
  • Så säkerställer du att tekniken stöttar framtidens arbetssätt inom vård och omsorg