Therese Alvén

Fastighetsstrateg

Therese Alvén har över 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen, såväl i privat som offentlig sektor och har jobbat med frågor inom hela fastighetsprocessen främst med fokus på strategisk övergripande fastighets- och lokalförsörjningsplanering. Therese driver idag eget företag men har tidigare bland annat arbetat som strategisk fastighetsutvecklare och fastighetschef i Nacka kommun.Therese är med som kursledare på Utbildningsprogram strategisk lokalförsörjning
1 december

09:00-12:30
Effektiv lokalförsörjningsprocess i praktiken
  • Förvaltningarnas behov – vad utgår man ifrån?
  • Befintligt bestånd – varför är nuläget så viktigt?
  • Rätt lokal – egenägt/inhyrt, bygga själv/låta någon annan bygga i sitt sammanhang
  • Lokalförsörjningsplan – en strategi framåt
  • Politisk förankring – hur uppnås ett väl underbyggt och förståeligt beslutsunderlag?