Therese Andersson

Kvalitétschef
Uppsala kommun

Therese Andersson arbetar som kvalitetschef vid socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun med ansvar för kvalitetsutveckling, innovation, digitalisering och kompetensutveckling. Therese har 10 års erfarenhet av individnära arbete som socionom och ca 10 års erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling inom kommun, region och statlig verksamhet med inriktning på socialtjänst och socialförsäkring.Therese är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
Dag 1

10:10
Så utveckla en kunskapsbaserad och innovativ socialtjänst i ständig förbättring
  • Hur kan vi skapa en nyare och smartare socialtjänst som bättre möter invånarnas behov?
  • Från brukarperspektiv till brukarens perspektiv
  • Praktiska exempel på systematiska arbetssätt för att utveckla en framgångsrik verksamhet