Therése Fagerstedt

Pressekreterare
Försvarsmakten

Therése återvände till Försvarsmakten 2020 efter nästan 2 år på IKEA Range & Supply där fokus låg på globala mediefrågor inom kris- och riskområdet. Hon har sammanlagt nästan 12 års erfarenhet i Försvarsmakten i olika roller, bland annat inom psykologiska operationer och strategisk kommunikation.Therése är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
25 mars

16:25
Så jobbar vi med press- och mediefrågor för att kunna bygga ett starkt varumärke som engagerar i dagens medielandskap
  • Så arbetar vi med vår press- och mediehantering för att skapa engagemang bland medborgarna och bygga ett starkt varumärke
  • Så jobbar vi med press och extern kommunikation för att nå igenom bruset och skapa ett högt förtroendekapital med genomtänkt och trovärdig kommunikation