Therése Jernberg

Enhetschef för diarium och arkiv
Länsstyrelsen i Stockholm

På denna föreläsning får du ta del av hur enheten för diarium och arkiv genomfört en förändringsresa och hur detta påverkat registraturen och arbetet som registrator. De har tagit ett stort grepp för skapa en helt digital ärendehantering och samtidigt uppdaterat både arbetssätt, rutiner och strukturer för verksamhetsutveckling. Therése har arbetat som huvudregistrator vid Länsstyrelsen i Stockholms län sedan 2014 och är numera enhetschef för diarium och arkiv på Länsstyrelsen i Stockholm. Innan dess har hon arbetat som nämndsekreterare, kommunarkivarie och Platina-samordnare i Bollebygds kommun. Hon har även haft projektanställningar som arkivarie inom Försvarsmakten och vid Göteborgs universitet.Therése är med som talare på konferensen
Dag 1

15:40
Att verksamhetsutveckla med kunden i fokus – Länsstyrelsen i Stockholms läns utvecklingsresa mot stabila och effektiva arbetssätt för registraturen
  • Hur får du rutiner och arbetssätt att gå hand i hand med digitaliseringen och tvärtom?
  • Hur bygger du upp strukturerna i dokumentförvaltningen på ett effektivt och hållbart sätt?
  • Hur skapas en arbetsfördelning där arbetsgruppen är delaktig för att minska sårbarhet och säkerställa kvaliteten?
  • Så skapas samverkan och samarbete både inom enheten, myndigheten och med andra län
  • Planering och prioritering – så frigörs mer tid för värdeskapande uppgifter