Therese Lindahl

Rådgivare
SPSM

Therese Lindahl är förstelärare, speciallärare i grundsärskolan och Eva-Lisa Andersson är specialpedagog. De båda arbetar somarbetar som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten i Stockholm. Under denna föreläsning får du ta del av de senaste uppdateringarna kring skollagen och läroplanen för grund- och gymnasirsärskola och hur du på bästa sätt uppfyller kraven.Therese är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
Dag 1

09:40
Skollagen och läroplanen för grund- och gymnasiesärskolan
  • Grund- och gymnasiesärskolas uppdrag Läroplanen och kursplanerna
    – hur uppfyller man kraven som finns på bästa sätt?
  • Relevanta regeländringar – senaste uppdateringarna