Therese Lindahl

Uppdragsledare och Talesperson för intellektuell funktionsnedsättning
SPSM

Therese Lindahl är uppdragsledare och talesperson för intellektuell funktionsnedsättning och arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ann-Sofie arbetar som projektledare vid läromedelsavdelningen på Specialpedagogiska skolmyndigheten och har tidigare arbetat som specialpedagog inom grundsärskolan. SPSM producerar i huvudsak läromedel för skolformerna grundsärskola, gymnasiesärskola och Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.Therese är med som talare på konferensen Anpassad grundskola 2023
19 januari

09:10
Skollagen och läroplanen för anpassad grundskola
  • Anpassad grundskola – vad innebär namnbytet till anpassad grundskola och hur kommer verksamheten att påverkas?
  • Lgrsär 22, kursplan, kommentarmaterial, planera, bedöma och ge återkoppling – ett sätt att arbeta
  • Pedagogisk planering utifrån två kursplaner – så undervisa med dubbla kursplaner för integrerade elever
  • Studiepaket ämnesområde – att planera och genomföra undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
  • Läromedel från SPSM – inspiration och nyheter