Therese Lindahl

Rådgivare
Specialpedagogiska myndigheten

Under detta pass får du värdefulla tips och råd kring bedömning och betygsättning i särskolan. Hur får du det att hänga ihop med undervisningen och elevernas utveckling.Therese är med som talare på konferensen
Dag 1 - spår grundskola

13:30
Hur du utvecklar elevernas förmåga till lärande med likvärdiga bedömningar och betyg i grundsärskolan
  • Så får du mål, undervisning och bedömning att hänga ihop
  • Hur du planerar undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
  • Bli trygg i att sätta likvärdiga betyg