Therese Lindhal

Rådgivare
SPSM

Therese Lindahl är förstelärare och speciallärare i grundsärskolan och arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ann-Sofie arbetar som projektledare vid läromedelsavdelningen på Specialpedagogiska skolmyndigheten och har tidigare arbetat som specialpedagog inom grundsärskolan. Under detta anförande får du ta del av hur man i skolan kan arbeta framgångsrikt med integrerade elever.Therese är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
25 januari

09:10
Skollagen och läroplanen för grundsärskolan
  • Grundsärskolans läroplan, kursplan och timplan – hur uppfyller man kraven som finns på bästa sätt?
  • Relevanta regeländringar – senaste uppdateringarna
  • Framtidens särskola – vad innebär namnbytet till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola och kommer verksamheten att påverkas?

Så skapar du en trygg lärmiljö och bra skolgång som fungerar för alla elever

  • Pedagogisk planering utifrån två kursplaner – så undervisa med dubbla kursplaner för integrerade elever
  • Hur kan elevhälsan arbeta förbyggande och hälsofrämjande i skolor med integrerande elever?
  • Hur bemöta och kommunicera med integrerade elever för ökad tillit och utveckling hos eleven?