Therese Nilsson

Utvecklingsledare och samordnare
Falu kommun

Flera svenska kommuner och skolor har upptäckt Skottlandsmodellen som bygger på ett strukturerat samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personer inom skola, socialtjänst, polis, sjukvård och ideella organisationer. Modellen syftar till att tidigt kunna erbjuda stöd till elever som behöver det och Falu kommun är nu först i Sverige att implementera konceptet. Arbetet är ett långsiktigt förändringsarbete för nya former av fördjupad samverkan över professionsgränser, över huvudmannagränser, och över förvaltningsgränser i kommunen med målet att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga i Falun. Falu kommun och Region Dalarna påbörjade det stora utvecklingsarbetet ”Tillsammans för varje barn” under 2017. Under denna föreläsning kommer du att få tips på hur ni kan skapa en strukturerad och tvärprofessionell samverkan med mindre krångel, snabba insatser och med barnets behov i fokus.Therese är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

11:40
Så skapas en strukturerad och tvärprofessionell samverkan mellan instanser utifrån ett helhetsperspektiv på barnets behov
  • Skottlandsmodellen – så har vi inspirerats och organiserat ett långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete för ett strukturerat samarbete kring barn i behov av stöd
  • Hur skapas ett gemensamt ansvar och helhetsgrepp för att motverka att barn och unga hamnar mellan stolarna?
  • Hur skapas en gemensam vision över förvaltnings- och myndighetsgränserna och hur får man till samarbetet i praktiken?
  • Att samordna och samarbeta över instanser och myndighetsgränser – så har vi utvecklat gemensamma arbetssätt och verktyg för snabbare insatser och mindre krångel