Thomas Bengtsson

Förvaltningsledare
Västragötalandsregionen/Göteborgs stad

Thomas har mångårig erfarenhet av digital informationsförvaltning och digitalt bevarande från flera olika organisationer. I sin roll som förvaltningsledare på Regionarkivet är Thomas ”spindeln i nätet” i arbetet med att förvalta och vidareutveckla Regionarkivets system för bevarande.Thomas är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
9 februari

11:00
Livscykelperspektiv – så når vi en god informationsförvaltning genom att utveckla och samordna teknik, processer och kompetensförsörjning
  • Livscykelperspektiv för en god informationsförvaltning
  • Att leda informationen rätt från början
  • Så utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra en effektiv och långsiktig informationsförsörjning
  • Hur får vi arkivfrågan på agendan från början?
  • Om att skapa en lärande organisation för att möta utmaningarna för en modern informationshantering
  • Våra vägval för ett sammanhållet system för bevarande