Thomas Blomqvist

Projektledare anläggning
Uppsala kommun

Uppsala kommun arbetar med att implementera grönblå infrastruktur i sina nya stadsbyggnadsprojekt. I utbyggnaden av den nya stadsdelen Rosendal med ca 4000 lägenheter byggs systemet i hela området. Thomas Blomqvist är projektledare för anläggandet av allmänplats och under denna föreläsning beskriver han Uppsala kommuns arbete.Thomas är med som talare på konferensen Smart stadsutveckling och förtätning av staden
Dag 2

15:40
Dagvattenhantering i framtidens hållbara stad – så minskar vi belastningen på de befintliga systemen och risken för översvämningar och skador genom effektiva åtgärder
  • Vilka utmaningar finns gällande dagvattenhanteringen i den förtätade staden?
  • Så hanterar du planprocessen och tar höjd för klimatförändringar vid nybyggnation
  • Effektiva åtgärder att tillämpa för att minska riskerna för översvämningar och skador
  • Vikten av grönska för att skapa fördröjningsmekanismer och hantera dagvattnet