Thomas Hallberg

Rektor Cederbergskolan
Krokoms kommun

Att, med ett relationellt perspektiv som utgångspunkt, förstå skolan genom ett systemiskt förhållningssätt och att arbeta för att öka elevers KASAM (känsla av sammanhang) är en ledstång i Cederbergskolans elevhälsoarbete. Att förstå systemet kring elev och undervisning i ett gemensamt språk har förändrat elevhälsans rolltagning i riktning mot mer främjande insatser. I föreläsningen möter du Thomas som arbetar som rektor på Cederbergskolan i Krokoms kommun. Thomas är också aktuell som författare av ett av kapitlen i den nya boken ”Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling – i teori och praktik”.Thomas är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023

13:15
Klassrumsnära elevhälsoarbete – så skapas ett framgångsrikt elevhälsoteam som arbetar nära pedagoger och elever i skapandet av tillgängliga lärmiljöer
  • Om konsten att uppnå tillgängliga lärmiljöer – organisatoriska förutsättningar för att ge en likvärdig utbildning till alla elever
  • Hur få en hel skola att arbeta utifrån gemensamma processer för elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling?
  • Hur du genom idé och vision skapar en organisationskultur som vågar ifrågasätta och arbeta på nya sätt
  • Klassrumsnära elevhälsoarbete – metoder och arbetssätt för att säkerställa en tillgänglig undervisning och lärmiljö