Thomas Hallberg

Rektor
Cederbergskolan, Krokoms kommun

Thomas arbetar som rektor på Cederbergskolan i Krokoms kommun. Att, med ett relationellt perspektiv som utgångspunkt, förstå skolan genom ett systemiskt förhållningssätt och att arbeta för att öka elevers KASAM (känsla av sammanhang) är en ledstång i deras elevhälsoarbete. Att förstå systemet kring elev och undervisning i ett gemensamt språk har förändrat elevhälsans rolltagning i riktning mot mer främjande insatser. I denna föreläsning får du ta del av hur de arbetar och organiserar sin verksamhet för att främja elevernas hälsa och lärande.Thomas är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

09:10
Så skapar du en lärmiljö som främjar elevernas hälsa och kunskapsutveckling i den dagliga verksamheten
  • Så organiserar vi elevhälsoarbetet för att systematiskt kartlägga lärmiljön i syfte skapa optimala förutsättningar för ökad kunskapsutveckling
  • Så arbetar vi konkret för att säkerställa en tillgänglig och hälsofrämjande skolmiljö för alla elever genom effektfulla metoder, förhållningssätt och delaktighet
  • Hur kan vi följa upp och utvärdera för att besluta om insatserna är framgångsrika eller inte?