Thomas Nilsson

Ägare, IT- & informationssäkerhetskonsult
Certezza

Thomas Nilsson är en av Sveriges ledande experter inom informations- och cybersäkerhet, tillika en av grundarna till Certezza, som är ett oberoende informations och cybersäkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor i områden från juridik ner till kvalitativa slumptal. Med sina dryga trettio år i branschen beskriver han sig som en pragmatisk säkerhetsnörd och har ett stort engagemang i bland annat e-legitimering och elektroniska underskrifter. Han har under åren stöttat i statliga utredningar med fokus på betrodda tjänster, e-legitimering och it- drift för att nämna några exempel. Under denna föreläsning kommer du att få ökad kunskap om vilka utmaningarna är just nu för att skapa säkra e-tjänster med stöd av e-legitimationer och elektroniska underskrifter, och vad som krävs av kommuner, regioner och statliga myndigheter för att upprätthålla säkerheten och tilliten till dessa för e-förvaltningen avgörande grundelement.Thomas är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
26 april

15:25
Säkerhet och tillit vid elektronisk identifiering och underskrift – vilka är riskerna och hur hanterar vi dem?

Elektroniska underskrifter

  1.  Vad gäller kring kvalitetsnivåer? Vad innebär egentligen de olika kvalitetsnivåerna? Vilka nivåer ska vi kräva?
  2. Vilka krav behöver vi ställa vad gäller arkitektur? Vad skiljer direkt från indirekt underskrift?
  3. Hur ser marknaden vad gäller elektroniska underskrifter ut idag och hur kan den komma att utvecklas framåt?
  4. Utredningen ”betrodda tjänsters” faktiska påverkan och vägen framåt vad gäller elektroniska underskrifter?

e-legitimering i tjänsten

  1. Vad gäller kring tillitsnivåer? Vad innebär egentligen de olika tillitsnivåerna? Vilka nivåer ska vi kräva?
  2. Federering – vilka är möjligheterna?
  3. Hur ser marknaden ut idag vad gäller e-legitimering och hur kan den komma att utvecklas framåt?
  4. Utredningen ”betrodda tjänsters” faktiska påverkan och vägen framåt vad gäller e-legitimering i tjänsten