Thomas Nilsson

Ägare, IT- & informationssäkerhetskonsult
Certezza

Thomas Nilsson är en av Sveriges ledande experter inom informations- och it-säkerhet och en av grundarna till Certezza, som är ett oberoende informations och it-säkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor i områden från juridik ner till kvalitativa slumptal. Med sina dryga trettio år i branschen beskriver han sig som en pragmatisk säkerhetsnörd och har ett stort engagemang i bland annat e-legitimering och elektroniska underskrifter. Han har under åren stöttat i statliga utredningar med fokus på betrodda tjänster, e-legitimering och it- drift för att nämna några exempel. Under denna föreläsning kommer du att få ökad kunskap om vilka utmaningarna är just nu för att skapa säkra e-tjänster med stöd av e-legitimationer och elektroniska underskrifter, och vad som krävs av kommuner, regioner och statliga myndigheter för att upprätthålla säkerheten och tilliten till dessa för e-förvaltningen avgörande grundelement.Thomas är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2021

16:20
Säkerhet och tillit vid elektronisk identifiering och underskrift – vilka är riskerna och hur hanterar vi dem?

Elektroniska underskrifter

  • Vad gäller kring kvalitetsnivåer? Vad innebär egentligen de olika kvalitetsnivåerna? Vilka nivåer ska vi kräva?
  • Vilka krav behöver vi ställa vad gäller arkitektur? Vad skiljer direkt från indirekt underskrift?
  • Hur ser marknaden vad gäller elektroniska underskrifter ut idag och hur kan den komma att utvecklas framåt?
  • Utredningen ”betrodda tjänsters” faktiska påverkan och vägen framåt vad gäller elektroniska underskrifter?

e-legitimering i tjänsten

  • Vad gäller kring tillitsnivåer? Vad innebär egentligen de olika tillitsnivåerna? Vilka nivåer ska vi kräva?
  • Federering – vilka är möjligheterna?
  • Hur ser marknaden ut idag vad gäller e-legitimering och hur kan den komma att utvecklas framåt?
    • Utredningen ”betrodda tjänsters” faktiska påverkan och vägen framåt vad gäller e-legitimering i tjänsten