Thomas Nilsson

Ägare och IT- och informationssäkerhetskonsult
Certezza

Andreas Dahlqvist, jurist, och Thomas Nilsson, säkerhetsexpert och delägare, vägleder er fram i djungeln för att hitta en långsiktigt hållbar väg fram för att skydda organisationens mest värdefulla informationstillgångar.Thomas är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024

14:50
Digitalt utbyte av information – så garanterar du säkerhet i hela kedjan
  • Hur skall vi samverka säkert när mängden av information växer och arenan blir allt större?
  • Utmaningarna och möjligheterna med en nationell infrastruktur för ett säkert meddelandeutbyte