Thomas Perslund

VD
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter


Thomas är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
24 januari

13:30
Strategier och vägval kopplat till att äga anläggningen eller hyra – så tar du välgrundade beslut utifrån din kommuns situation och förutsättningar
  • Bör du som kommun äga simhallen själv, eller bör du hyra av en extern aktör?
  • Vilka är för- och nackdelar med de båda alternativen?
  • Erfarenheter från kommuner som har valt att göra på olika sätt