Thomas Sjöstrand

VD
Lisebergs Jubileumsprojekt

Thomas har en bakgrund inom besöksnäringen och har tidigare bland annat jobbat som vd inom olika hotell på Nordic Choice Hotels. Thomas kommer närmast från en tjänst som vice vd innan han började på heltid med Lisebergs satsningar utanför befintlig nöjespark. Lisebergs Jubileumsprojekt omfattas av en inomhusvattenpark som kommer att utmärka sig på marknaden, samt ett 457 rums tematiserat familjehotell.Thomas är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
24 januari

14:20
Framtidens upplevelse- och aktivitetsbad - så skapas attraktiva bad- och lekmiljöer i nära samspel med barn och unga
  • Hur vi arbetar aktivt för att skapa en intresseväckande verksamhet som möter nya trender inom upplevelsebad?
  • Så säkerställer vi en framgångsrik badanläggning genom att göra barn och unga delaktiga i projektet och utifrån dialogarbetet ta fram en behovsanalys
  • Hur vi skapar ett attraktivt innehåll för olika målgrupper
  • Säkerhet i actionbad – så uppnår vi en hög säkerhet i ett bad med nya och mer riskfyllda moment