Thomas Sterner

Avdelningschef driftavdelningen, Fritidsförvaltningen
Malmö stad

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och i en växande stad ökar behovet av tillgängliga och attraktiva områden för rekreation, idrott, hälsa, evenemang och möten. Just nu pågår kraftfulla satsningar på stadionområdet i Malmö som är ett av Europas största stadsidrottsområden. Stadionområdet blir ett multifunktionsområde och Malmös självklara plats för idrott- och fritidsaktiviteter samt tillgängligt för lek, lärande, idrott och rekreation för alla åldrar. Samtidigt blir stadionområdet det självklara navet för möten, mässor och musik- och idrottsevenemang. Utvecklingen av området drivs av Malmö stad i nära samarbete med föreningsliv, näringsliv och akademi med visionen att skapa ett socialt hållbart Malmö och minska ojämlikheter i hälsa. Under denna föreläsning kommer du att få ta hur man lyfter idrotts- och anläggningsplanering till en del av samhällsplaneringen och hur utveckling av stadionområdet blivit en motor i stadsutvecklingen.Thomas är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

10:00
Idrotts- och anläggningsplanering som en del av samhällsplaneringen – så utvecklas stadionområdet mitt i Malmö som ett stort nav för idrott, evenemang, hälsa och utbildning
  • Förnyelse och utveckling av stadsintegrerat idrottsområde – från tidig planering till genomförande
  • Så används värdeplanering som arbetsmetod i planeringsprocessen – modell för att underlätta det förvaltningsgemensamma arbetet och snabbt få en bred förankring för strategiplanen
  • Delaktighetsprocess i ett tidigt skede – så skapas samverkan, dialog med föreningslivet och medborgarengagemang för en mer träffsäker idrotts- och anläggningsplanering
  • Smarta kombilösningar, multihall och samutnyttjande – så ökas möjligheterna att använda området på fler sätt och att kombinera skola, elitidrott och evenemang i samma anläggningar
  • Hur får vi allt att funka tillsammans både idag och imorgon? Om att hantera utmaningar med etapputbyggnader och flexibilitet i samklang med funktion och drift under projektets gång