Thor Höglund

Biträdande kommunikationschef
Arbetsförmedlingen

Thor Höglund är biträdande kommunikationschef och chef för enheten Samhällskommunikation på Arbetsförmedlingen. Han har en gedigen erfarenhet av kommunikationsarbete i stora organisationer och politiskt styrd verksamhet.Thor är med som talare på konferensen Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Dag 2

14:40
Hur kommunicerar vi den stora förändringen och reformeringen av Arbetsförmedlingen?
  • Hur kommunicerar vi den stora förändringen och reformeringen av Arbetsförmedlingen?
  • Så skapar vi engagemang, samsyn och tydlighet med hjälp av den interna förändringskommunikationen