Tiia Ojala

Lärare i svenska som andraspråk och tyska och författare

Tiia Ojala är legitimerad lärare och fil mag. i svenska som andraspråk. Tiia arbetar som föreläsare, läromedelsförfattare och som lärarcoach. Hon har också en lång erfarenhet av nyanländas lärande i alla åldrar.Tiia är med som talare på konferensen Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning

13:55
Språkutvecklande arbetssätt och inkluderande undervisning – stöttning som ökar elevernas språkliga medvetenhet och samtidigt utmanar
  • Stöttning eller scaffolding – en nyckel i det språkutvecklande arbetet – men hur gör man för att stötta elevers lärande?
  • Vad är stöttning för något?
  • Hur möjliggör stöttning elevers utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter?
  • Hur stöttar man eleverna för att utveckla deras lärande i olika ämnen?